Profil - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Profil

Vzdelanie

Jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1998)
Doktorandské štúdium, PhD. na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (2001)
Habilitácia, Univerzita Komenského (2014).

Kontinunálne vzdelávanie: výcvik terapie zameranej na emócie - párová terapia a individuálna (Emotion Focused Therapy) v Írsku, Taliansku a Kanade
Ďalšie vzdelávanie: budovanie komunít, budovanie pracovných tímov, satirovská terapia, dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii, tréningy pre trénerov, vzdelávanie v mediácii, facilitácii a koučingu.


Prax

Kouč na manažérske a iné pozície
Trénerka soft skills (komunikačných, sociálnych a manažérskych zručností)
Poradenská a psychoterapeutickú činnosť v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni, Charite Blumentál
Cvičná terapeutka pre ľudí v psychoterapeutických výcvikoch
Vysokoškolský pedagóg (Univerzita Komenského, Trnavská univerzita)


Kvalifikácia

Zoznam psychoterapeutov SR (od roku 2007)
 Licencia na výkon zdravotníckej praxe  v Slovenskej komore psychológov ako psychoterapeutka (od roku 2007)
Mediátor registrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR
Zoznam terapeutov v Terapii zameranej na emócie


Certificate Cina
Júlia Kanovská Halamová
Systemic Therapy, JJúlia Halamová,
Community Building Workshop Training, Júlia Halamová,
Emotion Focused Therapy, Júlia Halamová
Emotion Focused Therapy, Júlia Halamová
Julia Halamova
Halamová Júlia
Emotion Focused Therapy, Júlia Halamová, Leslie Greenberg,
Kurbevis, Júlia Halamová
Emotion Focused Psychotherapy Dublin, Júlia Halamová,
Emotionally Focused Couples Therapy, Júlia Halamová,
Systemic Therapy, JJúlia Halamová,
Leadership Education Program, Júlia Halamová,
Návrat na obsah