Výcvik v rodinnej terapii - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Výcvik v rodinnej terapii

VýcvikPrvý výcvik v Rodinnej terapii zameranej na emócie s jej zakladateľkou Dr. Joanne Dolhanty na SlovenskuO terapii zameranej na emócie


Terapia zameraná na emócie (Emotion Focused Therapy, skrátene EFT) je za posledné roky jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich terapeutických smerov vo svete. Cieľom EFT je naučiť ľudí akceptovať, vyjadriť, regulovať, pochopiť a zmeniť svoje emócie, zvýšiť svoju emocionálnu inteligenciu a tak budovať kvalitnejšie vzťahy. Tento prístup je založený na najnovších poznatkoch z výskumu emócií, neurovedy a vzťahovej väzby. Terapia zameraná na emócie vo svete existuje hlavne ako individuálna psychoterapia, ale tiež aj vo forme párovej terapie a rodinnej terapie.


O rodinnej terapii zameranej na emócie


Rodinnú terapiu zameranú na emócie (Emotion Focused Family Therapy, skrátene EFFT) vytvorili Joanne Dolhanty PhD. a Adèle Lafrance Robinson PhD.
Základným princípom EFFT je dôvera v liečivú silu samotných rodín, pričom hlavne rodičia hrajú významnú úlohu pre pohodu a duševné zdravie svojich detí. Úlohou terapeuta by malo byť posilnenie a podporovanie rodiča pri zdokonaľovaní rodičovských zručností a tiež zvyšovania emocionálnej inteligencie v týchto štyroch oblastiach:

1) pomáhať svojim deťom bez ohľadu na vek pri prechode cez stresujúce životné udalosti (rozvod, choroba, atď.), ako aj pri prerušovaní príznakov a maladaptivneho správania (úzkosť, depresia, poruchy príjmu potravy, atď.);
2) podporovať svoje deti pri spracovávaní emócií a emocionálnej bolesti čím sa maladaptívne symptómy stávajú zbytočnými;
3) opraviť vzájomný vzťah medzi rodičmi a deťmi a hojiť ich zranenia z minulosti a
4) prekonávať rodičovské obavy, bloky a strachy.

EFFT učí, ako sa má rodič správať, aby jeho dieťa malo dôveru sa na neho obrátiť v čase emocionálnej potreby bez toho, aby sa uchýlilo k emocionálnemu vyhýbaniu alebo problematickému správaniu či symptomatológii mentálneho ochorenia.
Výskum ukazuje, že účasť na výcviku vedie k signifikantnému zlepšeniu rodičovskej sebaistoty ako aj k výraznému poklesu rodičovských obáv vrátane zníženia sebaobviňovania.O výcviku v rodinnej terapii zameranej na emócie


V  dňoch 19.6.-22.6.2016 na pôde Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied uskutoční výcvik v rodinnej terapii zameranej na emócie s Joanne Dolhanty PhD. z Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. Prvé dva dni bude doktorka Dolhanty viesť rodičovskú skupinu a celé štyri dni sú určené pre terapeutov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej práci s rodinami. Cieľom workshopu pre rodičov je pomôcť im zdokonaliť ich zručnosti v kontakte so svojimi deťmi a cieľom výcviku pre terapeutov je prehĺbiť ich zručnosti v kontakte s rodičmi, aby im tak pomohli byť lepšími rodičmi pre svoje deti.

Ak vás tento terapeutický prístup zaujal, napíšte mi, aby ste si zarezervovali miesto na workshope pre rodičov alebo na workshope pre psychoterapeutov.

Pozvánka na rodičovský workshop 19. -- 20.6. 2016 (Pozvánka vo Worde, v pdf)

Pozvánka na workshop profesionálov 19. -- 22.6. 2016
(Pozvánka vo Worde, v pdf)Návrat na obsah