Emócie a emocionálna inteligencia - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah
Vitajte na stránke venovanej emóciám, emocionálnej inteligencii a ich rozvoju.


Rozhovor o párovej terapii


(O najnovšom výcviku - CFT 2018) -- (Najnovšia publikácia)


Compassion focused therapy - introductory and advanced workshops


Zlepšenie emocionálneho stavu je najrýchlejším spôsobom, ako zlepšiť duševné a fyzické zdravie. "Keby som len mal odvahu vyjadriť svoje pocity a dovoliť si byť šťastný", patria medzi najčastejšie ľútosti zomierajúcich ľudí na smrteľnej posteli.

"Emocionálna inteligencia je schopnosť zaoberať sa vlastnými emóciami a emóciami druhých ľudí, rozlišovať ich a využívať tieto informácie vo svojom myslení a konaní." (Mayer, Salovey, 1993). Emocionálna inteligencia je dôležitým faktorom úspechu i spokojnosti v osobnom aj profesionálnom živote. Vyššia emocionálna inteligencia sa spája s väčšou psychickou pohodou (životnou  spokojnosťou, vyšším sebavedomím a nižším rizikom psychických ochorení, či burn-outu, lepšími vzťahmi s inými ľuďmi (pozitívnymi vzťahmi, väčšími šancami na partnerský vzťah, kvalitnejším partnerským vzťahom, vyššou rodičovskou vrelosťou), lepšími študijnými výsledkami, vyšším pracovným výkonom, vyšším finančným ziskom a lepším fyzickým i psychickým zdravím.

Napríklad Van Rooy a Viswesvaran (2004) na základe štúdia 69 nezávislých výskumov zistili, že emocionálna inteligencia predurčuje výkon v reálnom živote. V blízkych vzťahoch zasa výskumy poukazujú na zaujímavú súvislosť: Čím majú ľudia vo vzťahu väčšiu schopnosť vnímať, presne identifikovať, regulovať a vyjadrovať emócie, tým spokojnejší sú v tomto blízkom vzťahu (Fitnes, 2001). Odborníci z mnohých profesií veria, že ďalší míľnik evolúcie ľudstva bude spočívať v lepšom využívaní emócií na zvýšenie kvality života, zlepšenie zdravia a nakoniec i v nájdení efektívnejších riešení na osobné i spoločenské problémy.

Či už sa rozhodnete pre emocionálny koučing, terapiu zameranú na emócie alebo pre tréning emocionálnej inteligencie, pri rozvoji vašich emócií budem využívať najnovšie poznatky neurovedy, teórie emócií, výskumov osobnostnej zmeny i vzťahovej väzby. Budete mať príležitosť naučiť sa viac si uvedomovať svoje emócie, pomenovať ich, rozumieť im, vedieť ich komunikovať, regulovať, a v niektorých prípadoch ich vedieť aj zmeniť, pokiaľ sú pre vás nezdravé. Práca s vašimi emóciami vám umožní lepší kontakt s vašimi potrebami a efektívnejšie nasmerovanie k vašim cieľom. V konečnom dôsledku si tým zvýšite svoju životnú pohodu, úspešnosť v práci a kvalitu vašich vzťahov.

Návrat na obsah