Koučing zameraný na emócie - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Koučing zameraný na emócie


Väčšina ľudí nedosiahne v živote úspech a uplatnenie svojho potenciálu kvôli tomu, že uviazne vo svojich emóciách alebo v emóciách iných ľudí okolo seba. Desaťročia systematického výskumu podporujú intuitíciu, že zvládnutie vlastných emócií i emócií druhých ľudí a ich využitie pre riadenie svojho správania v pracovnom i osobnom živote je najdôležitejším faktorom prispievajúcim k úspechu. Inak povedané, nemôžete dosiahnuť mimoriadnej úrovne úspechu bez toho, aby ste mali dostatočne vysokú úroveň emocionálnej inteligencie. Svet je plný ľudí, ktorí sú profesionálne a technicky veľmi šikovní, no nedarí sa im dosiahnuť želateľný úspech kvôli nedostatku sebapoznania, sebaovládania, sebavedomia, alebo kvôli neschopnosti rozumieť iným ľuďom, vybudovať dôveru, či vytvoriť kvalitné, vzájomne prospešné a produktívne vzťahy s ľuďmi naokolo.

Počas koučingu zameraného na emócie spolu prehodnotíme, do akej miery a ako si uvedomujete vlastné emócie, a do akej miery dokážete odčítať emócie iných ľudí. Zároveň sa budete učiť viac rozumieť svojim emóciám, regulovať a meniť svoje emócie i riadiť svoje reakcie na emócie, ktoré prežívate. To všetko so špeciálnym zreteľom na tie, ktoré blokujú zmenu a napredovanie k vami vytýčeným cieľom. Okrem toho sa budeme pracovať na zlepšení vašej schopnosti číta
ť emócie ľudí okolo vás, dopadu vášho správania na nich, spôsobom komunikácie s inými i budovaniu uspokojivých a zdravých vzťahov s inými, či už v osobnom alebo pracovnom živote, pretože oboje prispievajú k vašej vyššej produktivite.

Základný rozdiel medzi koučingom a terapiou spočíva v tom, že koučing je primárne zameraný na zlepšenie vášho pracovného výkonu a na vašu úspešnosť v práci. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo je koučing zameraný na emócie alebo si ho chcete priamo vyskúšať na vlastnej koži, kontaktujte ma prostredníctvom formulára na tejto stránke alebo cez kontakty.

Návrat na obsah