Lektori výcviku - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Lektori výcviku

Výcvik > EFT 2014-15Prvý psychoterapeutický výcvik v Terapii zameranej na emócie v Čechách a na Slovensku bude so zakladateľom terapie zameranej na emócie  s profesorom Lesom GreenbergomProf. Leslie S. Greenberg, PhD.


Leslie S. Greenberg, PhD., je profesorom psychológie na York University v Toronte, v Kanade. Je popredným odborníkom na prácu s emóciami v psychoterapii a tvorcom empiricky podloženej terapie zameranej na emócie. Je autorom a spoluautorom množstva prác o použití emócií pri liečbe jednotlivcov aj párov vrátane Emotion-Focused Therapy for Depression (2005); Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings (2002); Facilitating Emotional Change: The Moment-by-Moment Process (1996); a Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power (2008). Profesor Greenberg je držiteľom mnohých ocenení, napríklad APA Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research, Distinguished Research Career Award of the Society for Psychotherapy Research, Carl Rogers Award of APA's Society for Humanistic Psychology, Canadian Council of Professional Psychology Programs' Award for Excellence in Professional Training a Canadian Psychological Association's Professional Award for Distinguished Contributions to Psychology as a Profession. Je zakladajúcim členom Society of the Exploration of Psychotherapy Integration a bývalý prezident Society for Psychotherapy Research. Má súkromnú terapeutickú prax. Trénuje terapeutov v terapii zameranej na emócie po celom svete.

Prof. Leslie S. Greenberg, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.


Dr Ladislav Timuľák, PhD. je vedúcim doktorského kurzu v poradenskej psychológii na Trinity College v Dubline v Írsku. Vzdeláva poradenských psychológov a psychoterapeutov v Írsku i na Slovensku. Okrem štúdia a práce na Slovenskom, absolvoval zahraničné pobyty v Belgicku a v Spojených štátoch amerických a v súčasnosti žije a pracuje už deviaty rok v Írsku. Výskumne sa venuje psychoterapii, najmä ďalšiemu rozvoju terapie zameranej na emócie. V súčasnej dobe rozvíja túto formu terapie pre generalizovanú úzkostnú poruchu. Napísal štyri knihy, viac ako 50 recenzovaných článkov a rôznych kapitol v slovenskom i anglickom jazyku. Jeho posledné knihy sú Research in Psychotherapy and Counselling (Sage, 2008) a Developing Your Counselling and Psychotherapy Skills and Practice (Sage, 2011). Je ko-editorom časopisu Counselling Psychology Quarterly a členom rôznych redakčných rád  časopisov ako Psychoterapie, Psychotherapy Research, Counselling and Psychotherapy Research, Person-Centered and Experiential Psychotherapies.

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Facilitátorka: Mgr. Júlia Sadovská Halamová, PhD.


Mgr. Júlia Sadovská Halamová, PhD. je psychologička a pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej republiky a v Zozname mediátorov Slovenskej republiky. Má súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax. Pracuje aj ako cvičná psychoterapeutka pre budúcich terapeutov. Je ko-editorkou časopisu Psychoterapie. Profesijne sa orientuje na poradenskú psychológiu, komunitnú psychológiu a psychoterapiu.
Je prvou absolventkou dlhodobého vzdelávania v individuálnej aj párovej terapii zameranej na emócie, ktorá pracuje v tomto terapeutickom smere na Slovensku. (Viac) Je autorkou monografií Terapia zameraná na emócie I. a Terapia zameraná na emócie II. (Vydavateľstvo UK, 2013), ktoré okrem prehľadu individuálnej a párovej formy tejto terapie ponúkajú cvičenia, ktoré môže terapeut využiť v práci s klientmi.

Júlia Sadovská Halamová PhD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viac o výcviku: Náplň, Termíny, Lektori, Literatúra.


Návrat na obsah