Náplň výcviku - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Náplň výcviku

Výcvik > EFT 2014-15Prvý psychoterapeutický výcvik v Terapii zameranej na emócie v Čechách a na Slovensku bude so zakladateľom terapie zameranej na emócie s profesorom Lesom Greenbergom

O terapii zameranej na emócie

(Emotion Focused Clinic, York University, Toronto, Kanada)


Terapia zameraná na emócie (skrátene EFT) je empiricky podloženým terapeutickým prístupom. V posledných rokoch došlo k značnému rozvoju EFT pre jednotlivca aj pre páry, nielen preto že tento prístup postavený na výskumoch, ale tiež preto, že sa zameriava na rozvoj emocionálnej inteligencie a bezpečných vzťahov. Podľa EFT, nám emócie v akejkoľvek situácii povedia, čo je pre nás dôležité, a tak nás vedú k tomu, čo potrebujeme alebo chceme. Toto nám pomôže rozhodnúť sa, aké kroky potrebujeme podniknúť, aby sme to dosiahli. Emócie sú v podstate adaptívne. EFT sa zameriava na pomoc ľuďom uvedomiť si a vyjadriť svoje emócie, naučiť sa tolerovať a regulovať ich, premýšľať o ich zmysle a transformovať ich. Terapia zameraná na emócie pomáha produktívne využívať svoje emócie.

EFT pracuje na základnom princípe zmeny, že ľudia nemôžu opustiť miesto, kým na neho najprv neprišli. Klienti preto potrebujú najprv priznať popreté zážitky pred tým, než môžu zmeniť túto skúsenosť. V tomto procese ľudia jednoducho neobjavujú veci, ktoré predtým nevedeli, ale skôr sa stávajú vedomí a prežívajú tie aspekty samého seba, ktoré vedome necítili alebo ich predtým popierali, odmietali alebo zatláčali.

Na základe emócií, vzťahovej väzby a teórie rastu EFT pomáha ľuďom zistiť, na ktoré z ich emócii sa spoliehať a ktorým môžu dôverovať ako adaptívnym sprievodcom a ktoré z ich emócií sú zvyškami bolestných spomienok, ktoré sa stali maladaptívnymi v aktuálnej situácii a musia byť zmenené. S pomocou terapeutovho empatického porozumenia a využitia experienciálnych metód, sa klienti naučia mať zdravý kontakt s vlastnými emóciami, spomienkami, myšlienkami a fyzickými vnemami, ktoré boli pred tým ignorované alebo ktorým sa vyhýbali a báli sa ich. Sprístupnením adaptívnych emócii, ako je zdravý smútok, zmocňujúci hnev a súcit, sú ľudia schopní transformovať maladaptivne emócie, ako je strach a smútok z opustenia, hanba z vlastnej nedostatočnosti, ktoré sa vyvinuli z minulosti z negatívneho učenia alebo traumatických zážitkov.

Návrat na obsah