Individuálna terapia - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Individuálna terapia

Terapia


Terapia zameraná na emócie (Emotion Focused Therapy, skrátene EFT) je v súčasnosti najznámejším psychoterapeutickým prístupom zaoberajúcim sa primárne emóciami. Terapia zameraná na emócie sa vo svete realizuje hlavne ako individuálna psychoterapia (Greenberg, Rice, Elliott, 1993), ale existuje aj vo forme párovej terapie (skrátene EFTC, Greenberg, Johnson, 1988), rodinnej (Wittenborn et al., 2007) a skupinovej terapie (Daldrup, Beutler, Engle, Greenberg, 1988). Terapiu zameranú na emócie vytvoril Greenberg a jeho kolegovia v 80. rokoch 20. storočia na základe štúdií procesu zmeny v psychoterapii (Rice, Greenberg, 1984; Greenberg, Johnson, 1988a). Je založená na 35-ročnom programe výskumu procesu a účinnosti psychoterapie (Elliott, Greenberg, 2007; Elliott, 2012a). Greenberg a jeho kolegovia analyzovali videonahrávky terapeutických sedení s cieľom porozumieť procesu zmeny a vytvoriť čo najefektívnejší postup pre navodenie terapeutickej zmeny.

Podľa EFT sú emócie vo svojej podstate primárne adaptívne a slúžia na prežitie, pretože sú prepojené s najzákladnejšími potrebami ľudí. Vďaka existencii emócií sú totiž ľudia schopní spracovať komplexné situácie veľmi rýchlo a automaticky. Emócie pripravujú ľudí a usmerňujú v živote aby vedeli, čo je pre nich dôležité, čo potrebujú a čo majú urobiť aby naplnili svoje ciele. Emócie sa však môžu stať problematickými v dôsledku minulých tráum alebo preto, že ľudia sú naučení ich ignorovať alebo ich nepovažovať za dôležité.

Individuálna terapia zameraná na emócie


Pre individuálnu psychoterapiu zameranú na emócie sú vytvorené štandardizované postupy pre klientov s depresiou (Greenberg, Watson, 2005), komplexnou traumou (Paivio, Pascual-Leone, 2010) a najnovšie aj pre sociálnu a generalizovanú úzkosť (Elliott, 2013, Timuľák, 2012), a pracuje sa na ďalších, ako napríklad EFT protokol pre poruchy príjmu potravy (Dolhanty, Greenberg, 2007).


Na ukážku prístupu EFT si môžete vyskúšať nasledovné cvičenie:
Spracovanie boľavej spomienky z detstva.


Cvičenie spolu s ďalšími nájdete v mojej najnovšej knižke Terapia zameraná na emócie I a II.


V prípade záujmu nás kontaktujte vyplnením formulára na tejto stránke alebo cez kontakty.

Návrat na obsah