Rodinná terapia - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Rodinná terapia

Terapia

Terapia zameraná na emócie (Emotion Focused Therapy, skrátene EFT) je v súčasnosti najznámejším psychoterapeutickým prístupom zaoberajúcim sa primárne emóciami. Terapia zameraná na emócie sa vo svete realizuje hlavne ako individuálna psychoterapia (Greenberg, Rice, Elliott, 1993), ale existuje aj vo forme párovej terapie (skrátene EFTC, Greenberg, Johnson, 1988), rodinnej (Wittenborn et al., 2007) a skupinovej terapie (Daldrup, Beutler, Engle, Greenberg, 1988). Terapiu zameranú na emócie vytvoril Greenberg a jeho kolegovia v 80. rokoch 20. storočia na základe štúdií procesu zmeny v psychoterapii (Rice, Greenberg, 1984; Greenberg, Johnson, 1988a). Je založená na 35-ročnom programe výskumu procesu a účinnosti psychoterapie (Elliott, Greenberg, 2007; Elliott, 2012a). Greenberg a jeho kolegovia analyzovali videonahrávky terapeutických sedení s cieľom porozumieť procesu zmeny a vytvoriť čo najefektívnejší postup pre navodenie terapeutickej zmeny.

Podľa EFT sú emócie vo svojej podstate primárne adaptívne a slúžia na prežitie, pretože sú prepojené s najzákladnejšími potrebami ľudí. Vďaka existencii emócií sú totiž ľudia schopní spracovať komplexné situácie veľmi rýchlo a automaticky. Emócie pripravujú ľudí a usmerňujú v živote aby vedeli, čo je pre nich dôležité, čo potrebujú a čo majú urobiť aby naplnili svoje ciele. Emócie sa však môžu stať problematickými v dôsledku minulých tráum alebo preto, že ľudia sú naučení ich ignorovať alebo ich nepovažovať za dôležité.

Rodinná terapia zameraná na emócie


Relatívne nedávno sa začala terapia zameraná na emócie využívať aj v práci s rodinami, obzvlášť medzi rodičmi a deťmi. Rodinná terapia zameraná na emócie (Emotionally focused family therapy, skrátene EFFT) pomáha budovať silné a súdržné rodiny. Cieľom tejto formy terapie je opraviť a obnoviť vzťahové väzby medzi jednotlivými členmi rodiny prostredníctvom hlbšieho emocionálneho zaangažovania, zdieľania potrieb vzťahovej väzby a spracovania emocionálnych vzťahových zranení (Furrow, 2013).

Ak máte záujem o rodinnú terapiu v prístupe zameranom na emócie, kontaktujte ma prostredníctvom formuláru alebo cez kontakty.

Návrat na obsah