Skupinová terapia - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Skupinová terapia

Terapia

Terapia zameraná na emócie (Emotion Focused Therapy, skrátene EFT) je v súčasnosti najznámejším psychoterapeutickým prístupom zaoberajúcim sa primárne emóciami. Terapia zameraná na emócie sa vo svete realizuje hlavne ako individuálna psychoterapia (Greenberg, Rice, Elliott, 1993), ale existuje aj vo forme párovej terapie (skrátene EFTC, Greenberg, Johnson, 1988), rodinnej (Wittenborn et al., 2007) a skupinovej terapie (Daldrup, Beutler, Engle, Greenberg, 1988). Terapiu zameranú na emócie vytvoril Greenberg a jeho kolegovia v 80. rokoch 20. storočia na základe štúdií procesu zmeny v psychoterapii (Rice, Greenberg, 1984; Greenberg, Johnson, 1988a). Je založená na 35-ročnom programe výskumu procesu a účinnosti psychoterapie (Elliott, Greenberg, 2007; Elliott, 2012a). Greenberg a jeho kolegovia analyzovali videonahrávky terapeutických sedení s cieľom porozumieť procesu zmeny a vytvoriť čo najefektívnejší postup pre navodenie terapeutickej zmeny.

Podľa EFT sú emócie vo svojej podstate primárne adaptívne a slúžia na prežitie, pretože sú prepojené s najzákladnejšími potrebami ľudí. Vďaka existencii emócií sú totiž ľudia schopní spracovať komplexné situácie veľmi rýchlo a automaticky. Emócie pripravujú ľudí a usmerňujú v živote aby vedeli, čo je pre nich dôležité, čo potrebujú a čo majú urobiť aby naplnili svoje ciele. Emócie sa však môžu stať problematickými v dôsledku minulých tráum alebo preto, že ľudia sú naučení ich ignorovať alebo ich nepovažovať za dôležité.

Skupinová terapia zameraná na emócie


Terapia zameraná na emócie sa využíva aj v skupinovej terapii (Daldrup, Beutler, Engle, Greenberg, 1988; Robinson, McCague, Whissell, 2012; Pascual-Leone, Beirman, Arnold, Stasiak, 2011).
Skupinová psychoterapia je postup, ktorý využíva na liečbu vzťahy a interakciu medzi terapeutmi a členmi, a medzi členmi navzájom. Okrem zrejmých finančných výhod, poskytuje skupinová psychoterapia ešte ďalšie možnosti. Sú to napríklad dostávanie a poskytovanie emočnej podpory a spätnej väzby, zážitky spolupatričnosti, sebaprejavenie, zlepšenie medziľudských vzťahov a komunikácie, experimentovanie s novým správaním vo vzťahu k druhým, rozprávanie o pocitoch úprimne a priamo, získanie vhľadu do svojich vlastných myšlienok, pocitov a správania, a ich pochopenie prostredníctvom skúmania vzťahových vzorcov v skupine aj mimo skupiny, pochopenie myšlienok, pocitov a správania druhých ľudí, zlepšenie sebadôvery a sebavedomia (Yalom, Leszcz, 2005).

Terapeutické skupiny budú viesť 2 psychoterapeuti. Ich úlohou je vytvoriť podporné prostredie, v ktorom budú členovia skupiny môcť adresovať a konfrontovať svoje problémy, budovať vzťahy, skúšať nové spôsoby správania. Intervencie budú neštruktúrované, pričom terapeuti budú facilitovať prežívanie, vyjadrenie a reguláciu emócií, ktoré sprevádzajú existenciálne témy. Po zostavení skupiny bude skupina uzavretá, tvorí ju maximálne 15 účastníkov. Pokiaľ sa nedohodneme inak, stretáva sa po dobu jedného školského roka (od septembra do júna) raz za týždeň. Jedno sedenie trvá 90 minút (čo sú dve terapeutické hodiny).

V prípade záujmu o začlenenie sa do psychoterapeutickej skupiny zameranej na emócie, vyplňte nasledovný formulár alebo cez kontakty.


Návrat na obsah