Termíny výcviku - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Termíny výcviku

Výcvik > EFT 2014-15Prvý psychoterapeutický výcvik v Terapii zameranej na emócie v Čechách a na Slovensku bude so zakladateľom terapie zameranej na emócie  s profesorom Lesom Greenbergom

Termíny výcvikov:

9.-12. 10. 2014 Les Greenberg

Obsah stretnutia:
• Zhrnutie teórie EFT
• Primárne, sekundárne, inštrumentálne a adaptívne a maladaptívne emócie
• Konceptualizácia prípadu: prezentovaný problém (identita a vzťahová väzba), bazálna emocionálna bolesť a bazálne emocionálne schémy, spracovanie emócii
• Adaptívne a maladaptívne emócie, transformácia emócii v terapii
• Pokročilá terapeutická práca s hanbou a strachom navodenými seba-pohŕdajúcimi procesmi (Dialóg na dvoch stoličkách pri seba-kritizujúcom konflikte)
• Pokročilá terapeutická práca s emocionálnymi zraneniami z medziľudských vzťahov (smútok a strata, hanba a strach) (Práca s prázdnou stoličkou pre nedokončené záležitosti)


14.-17. 1. 2015 Ladislav Timuľák

Obsah stretnutia:
• Všeobecný štýl pýtania v empatickom terapeutickom rozhovore: Skúmanie spúšťačov emócií, evokovanie emócií, sprevádzanie emocionálnym zážitkom, pomenovávanie  emócií   
• Transformácia emócií v terapii
• Konceptualizácia emocionálnej zmeny v terapii zameranej na emócie
• Pokročilá terapeutická práca s hanbou a strachom navodenými seba-pohŕdajúcimi procesmi (Dialóg na dvoch stoličkách pri seba-kritizujúcom konflikte)
• Pokročilá terapeutická práca s emocionálnymi zraneniami z medziľudských vzťahov (smútok a strata, hanba a strach) (Práca s prázdnou stoličkou pre nedokončené záležitosti)


10.-13. 6. 2015 Ladislav Timuľák

Obsah stretnutia:
• Supervízia terapeutickej práce  účastníkov výcviku
• Pokročilá terapeutická práca s hanbou a strachom navodenými seba-pohŕdajúcimi procesmi (Dialóg na dvoch stoličkách pri seba-kritizujúcom konflikte)
• Pokročilá terapeutická práca s emocionálnymi zraneniami z medziľudských vzťahov (smútok a strata, hanba a strach) (Práca s prázdnou stoličkou pre nedokončené záležitosti)
• Použitie iných terapeutických úloh (napr. focusing, vyčistenie priestoru, sebautíšenie) v terapeutickom procese
• Terapie zameraná emócie pre generalizovanú úzkostnú poruchu
• Diskusia na rôzne témy


Kritéria na účastníkov tréningu (18 ľudí vo výcvikovej skupine):

Ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik
Povolaním lekár, jednoodborový psychológ, logopéd, liečebný pedagóg alebo sociálny pracovník
Aktívna psychoterapeutická práca s klientmi
Anglický jazyk na úrovni porozumenia hovorenému slovu (prednáške)Certifikácia:

Tréning je plne kompatibilný s medzinárodnými štandardami na vzdelávanie v Terapii zameranej na emócie
(http://pe-eft.blogspot.sk/2013/02/emotion-focused-therapy-minimum.html)

Účastníci po skončení výcviku dostanú certifikáty o absolvovaní Výcviku v terapii zameranej na emócie.
Po skončení výcviku majú záujemcovia možnosť si individuálne dohodnúť supervíziu, ktorou sa dokončí vzdelávanie v EFT prístupe.


Prihlasovanie:

Vyplnením nasledujúceho formulára alebo cez kontakty.Viac o výcviku: Náplň, Termíny, Lektori, Literatúra, Miesto.


Návrat na obsah