Tréning emocionálnej inteligencie - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Tréning emocionálnej inteligencieNapriek tomu, že niektorí ľudia považujú emocionálnu inteligenciu (skrátene EI) za málo ovplyvniteľnú, výskumy ukazujú, že je možné ju trénovať, zvyšovať a že tieto pokroky sú trvalé. Napríklad výskum Luskina, Abermana a DeLorenza (2005) poukazuje na skutočnosť, že emocionálna inteligencia sa dá zvýšiť tréningom, ktorý nielen znižuje hladinu stresu a zvyšuje mieru prežívania pozitívnych emócií, ale aj zvyšuje pracovný výkon, a tento efekt trvá ešte dlho po zrealizovanom tréningu. Výskum Nelisa (2011) poukazuje na to, že čím viac sa účastníci v rámci tréningu EI naučili chápať a zvládať svoje emócie, o to viac vzrástla ich sociálna a emocionálna stabilita. Po absolvovaní tréningu účastníci vykazovali významný nárast emocionálnej inteligencie, schopnosti regulovať svoje emócie, vyššie šťastie, životnú spokojnosť, fungovanie vo vzťahoch a zvýšilo sa aj ch uplatnenie na trhu práce. Navyše ľudia po tréningu vykazovali výrazný pokles počtu sťažností týkajúcich sa fyzických ochorení a duševných porúch. A tieto zmeny zostali stabilné aj po tréningu s väčším časovým odstupom.

(Viac v angličtine.)

Pokiaľ sa rozhodnete trénovať svoju emocionálnu inteligenciu, môžete sa zapojiť do skupiny stretávajúcej sa raz týždenne na dve vyučovacie hodiny t. j. 90 minút. Každé zo stretnutí je zamerané na postupné zvyšovanie vašej emocionálnej inteligencie a je doplnené o domácu úlohu, ktorú členovia skupiny trénujú medzi stretnutiami, čím sa zabezpečuje prenos do reálneho života a aplikovateľnosť v praxi. Metódy práce: rolové hry, skupinové diskusie, práca v malých skupinkách, hry, cvičenia, reflexie, spätná väzba, dotazníky, nácviky, video tréning, simulácie, prípadové štúdie, domáce úlohy.


Počet stretnutí: 15
Plánovaný začiatok: priebežne podľa počtu záujemcov
Miesto a čas: po dohode s účastníkmi
Počet členov trénovanej skupiny: 12
Jazyk: slovensky alebo anglicky
Cieľová skupina: nad 18 rokov

Trénerk
a: doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD.

V prípade záujmu nás kontaktujte vyplnením formulára na tejto stránke alebo cez kontakty.

Návrat na obsah