Pychoterapeutický výcvik - Emócie a emocionálna inteligencia

Prejsť na obsah

Pychoterapeutický výcvik

Výcvik > EFT 2014-15Prvý psychoterapeutický výcvik v Terapii zameranej na emócie v Čechách a na Slovensku bude so zakladateľom terapie zameranej na emócie s profesorom Lesom Greenbergom

Pozvánka v pdf: Výcvik v EFT na Slovensku

O terapii zameranej na emócie
(Emotion Focused Clinic, York University, Toronto, Kanada)

Terapia zameraná na emócie (skrátene EFT) je empiricky podloženým terapeutickým prístupom. V posledných rokoch došlo k značnému rozvoju EFT pre jednotlivca aj pre páry, nielen preto že tento prístup postavený na výskumoch, ale tiež preto, že sa zameriava na rozvoj emocionálnej inteligencie a bezpečných vzťahov. Podľa EFT, nám emócie v akejkoľvek situácii povedia, čo je pre nás dôležité, a tak nás vedú k tomu, čo potrebujeme alebo chceme. Toto nám pomôže rozhodnúť sa, aké kroky potrebujeme podniknúť, aby sme to dosiahli. Emócie sú v podstate adaptívne. EFT sa zameriava na pomoc ľuďom uvedomiť si a vyjadriť svoje emócie, naučiť sa tolerovať a regulovať ich, premýšľať o ich zmysle a transformovať ich. Terapia zameraná na emócie pomáha produktívne využívať svoje emócie.

EFT pracuje na základnom princípe zmeny, že ľudia nemôžu opustiť miesto, kým na neho najprv neprišli. Klienti preto potrebujú najprv priznať popreté zážitky pred tým, než môžu zmeniť túto skúsenosť. V tomto procese ľudia jednoducho neobjavujú veci, ktoré predtým nevedeli, ale skôr sa stávajú vedomí a prežívajú tie aspekty samého seba, ktoré vedome necítili alebo ich predtým popierali, odmietali alebo zatláčali.

Na základe emócií, vzťahovej väzby a teórie rastu EFT pomáha ľuďom zistiť, na ktoré z ich emócii sa spoliehať a ktorým môžu dôverovať ako adaptívnym sprievodcom a ktoré z ich emócií sú zvyškami bolestných spomienok, ktoré sa stali maladaptívnymi v aktuálnej situácii a musia byť zmenené. S pomocou terapeutovho empatického porozumenia a využitia experienciálnych metód, sa klienti naučia mať zdravý kontakt s vlastnými emóciami, spomienkami, myšlienkami a fyzickými vnemami, ktoré boli pred tým ignorované alebo ktorým sa vyhýbali a báli sa ich. Sprístupnením adaptívnych emócii, ako je zdravý smútok, zmocňujúci hnev a súcit, sú ľudia schopní transformovať maladaptivne emócie, ako je strach a smútok z opustenia, hanba z vlastnej nedostatočnosti, ktoré sa vyvinuli z minulosti z negatívneho učenia alebo traumatických zážitkov.Termíny výcvikov:

9.-12. 10. 2014 Les Greenberg

Obsah stretnutia:
• Zhrnutie teórie EFT
• Primárne, sekundárne, inštrumentálne a adaptívne a maladaptívne emócie
• Konceptualizácia prípadu: prezentovaný problém (identita a vzťahová väzba), bazálna emocionálna bolesť a bazálne emocionálne schémy, spracovanie emócii
• Adaptívne a maladaptívne emócie, transformácia emócii v terapii
• Pokročilá terapeutická práca s hanbou a strachom navodenými seba-pohŕdajúcimi procesmi (Dialóg na dvoch stoličkách pri seba-kritizujúcom konflikte)
• Pokročilá terapeutická práca s emocionálnymi zraneniami z medziľudských vzťahov (smútok a strata, hanba a strach) (Práca s prázdnou stoličkou pre nedokončené záležitosti)Ďaľšie termíny výcvikov:


14.-17. 1. 2015 Ladislav Timuľák

Obsah stretnutia:
• Všeobecný štýl pýtania v empatickom terapeutickom rozhovore: Skúmanie spúšťačov emócií, evokovanie emócií, sprevádzanie emocionálnym zážitkom, pomenovávanie  emócií   
• Transformácia emócií v terapii
• Konceptualizácia emocionálnej zmeny v terapii zameranej na emócie
• Pokročilá terapeutická práca s hanbou a strachom navodenými seba-pohŕdajúcimi procesmi (Dialóg na dvoch stoličkách pri seba-kritizujúcom konflikte)
• Pokročilá terapeutická práca s emocionálnymi zraneniami z medziľudských vzťahov (smútok a strata, hanba a strach) (Práca s prázdnou stoličkou pre nedokončené záležitosti)

10.-13. 6. 2015 Ladislav Timuľák

Obsah stretnutia:
• Supervízia terapeutickej práce  účastníkov výcviku
• Pokročilá terapeutická práca s hanbou a strachom navodenými seba-pohŕdajúcimi procesmi (Dialóg na dvoch stoličkách pri seba-kritizujúcom konflikte)
• Pokročilá terapeutická práca s emocionálnymi zraneniami z medziľudských vzťahov (smútok a strata, hanba a strach) (Práca s prázdnou stoličkou pre nedokončené záležitosti)
• Použitie iných terapeutických úloh (napr. focusing, vyčistenie priestoru, sebautíšenie) v terapeutickom procese
• Terapie zameraná emócie pre generalizovanú úzkostnú poruchu
• Diskusia na rôzne témy

Kritéria na účastníkov tréningu (18 ľudí vo výcvikovej skupine):

Ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik
Povolaním lekár, jednoodborový psychológ, logopéd, liečebný pedagóg alebo sociálny pracovník
Aktívna psychoterapeutická práca s klientmi
Anglický jazyk na úrovni porozumenia hovorenému slovu (prednáške)


Certifikácia:

Tréning je plne kompatibilný s medzinárodnými štandardami na vzdelávanie v Terapii zameranej na emócie
(http://pe-eft.blogspot.sk/2013/02/emotion-focused-therapy-minimum.html)

Účastníci po skončení výcviku dostanú certifikáty o absolvovaní Výcviku v terapii zameranej na emócie.
Po skončení výcviku majú záujemcovia možnosť si individuálne dohodnúť supervíziu, ktorou sa dokončí vzdelávanie v EFT prístupe.


Prihlasovanie:

Vyplnením nasledujúceho formulára alebo cez kontakty.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prof. Leslie S. Greenberg, PhD.

Leslie S. Greenberg, PhD., je profesorom psychológie na York University v Toronte, v Kanade. Je popredným odborníkom na prácu s emóciami v psychoterapii a tvorcom empiricky podloženej terapie zameranej na emócie. Je autorom a spoluautorom množstva prác o použití emócií pri liečbe jednotlivcov aj párov vrátane Emotion-Focused Therapy for Depression (2005); Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings (2002); Facilitating Emotional Change: The Moment-by-Moment Process (1996); a Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power (2008).

Profesor Greenberg je držiteľom mnohých ocenení, napríklad APA Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research, Distinguished Research Career Award of the Society for Psychotherapy Research, Carl Rogers Award of APA's Society for Humanistic Psychology, Canadian Council of Professional Psychology Programs' Award for Excellence in Professional Training a Canadian Psychological Association's Professional Award for Distinguished Contributions to Psychology as a Profession.
Je zakladajúcim členom Society of the Exploration of Psychotherapy Integration a bývalý prezident Society for Psychotherapy Research. Má súkromnú terapeutickú prax. Trénuje terapeutov v terapii zameranej na emócie po celom svete.

Prof. Leslie S. Greenberg, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.

Doc. Ladislav Timuľák je vedúcim doktorského kurzu v poradenskej psychológii na Trinity College v Dubline v Írsku. Vzdeláva poradenských psychológov a psychoterapeutov v Írsku i na Slovensku. Okrem štúdia a práce na Slovenskom, absolvoval zahraničné pobyty v Belgicku a v Spojených štátoch amerických a v súčasnosti žije a pracuje už deviaty rok v Írsku. Výskumne sa venuje psychoterapii, najmä ďalšiemu rozvoju terapie zameranej na emócie. V súčasnej dobe rozvíja túto formu terapie pre generalizovanú úzkostnú poruchu. Napísal štyri knihy, viac ako 50 recenzovaných článkov a rôznych kapitol v slovenskom i anglickom jazyku. Jeho posledné knihy sú Research in Psychotherapy and Counselling (Sage, 2008) a Developing Your Counselling and Psychotherapy Skills and Practice (Sage, 2011). Je ko-editorom časopisu Counselling Psychology Quarterly a členom rôznych redakčných rád  časopisov ako Psychoterapie, Psychotherapy Research, Counselling and Psychotherapy Research, Person-Centered and Experiential Psychotherapies.

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Facilitátorka: Mgr. Júlia Sadovská Halamová, PhD.

Mgr. Júlia Sadovská Halamová, PhD. je psychologička a pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej republiky a v Zozname mediátorov Slovenskej republiky. Má súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax. Pracuje aj ako cvičná psychoterapeutka pre budúcich terapeutov. Je ko-editorkou časopisu Psychoterapie. Profesijne sa orientuje na poradenskú psychológiu, komunitnú psychológiu a psychoterapiu. Je prvou absolventkou dlhodobého vzdelávania v individuálnej aj párovej terapii zameranej na emócie, ktorá pracuje v tomto terapeutickom smere na Slovensku. (Viac)

Je autorkou monografií Terapia zameraná na emócie I. a Terapia zameraná na emócie II. (Vydavateľstvo UK, 2013), ktoré okrem prehľadu individuálnej a párovej formy tejto terapie ponúkajú cvičenia, ktoré môže terapeut využiť v práci s klientmi.

Júlia Sadovská Halamová
Návrat na obsah